Equip

QUI SOM?


Som un despatx d’advocats de Barcelona que ofereix assessorament jurídic i económico financer a empreses, autònoms i particulars, treballant en diversos àmbits: internacional (constitució societats per a estrangers), dret bancari (clàusules abusives i sòl), assessorament fiscal (comptable i financer), dret concursal i processos d’adquisició d’empreses (due diligence), família (divorcis i herències), dret penal, i arrendaments (desnonaments, lloguers…) entre d’ altres serveis.

En ser advocats especialitzats, podem atendre qualsevol necessitat jurídica dels nostres clients tant en la seva esfera privada com en la professional.

Advocat especialitzat en assessorament a PIMES, contractació mercantil, constitució de societats per estrangers, interposició de concursos, recuperació de crèdits, i cvd'empreses (due diligence). Més de 25 anys defensant en els tribunals els interessos dels clients. Expert en mediacions en l'àmbit mercantil i civil.


MIQUEL A. GARCÍA ESTEVE

Responsable de l'àrea mercantil, processal i civil.


Advocada, Agent de la Propietat Immobiliària (API) i administradora de finques. Especialitzada en arrendaments, compravenda d'immobles, taxacions i operacions immobiliàries. Gestió i Administració de Comunitats en propietat vertical i horitzontal.NURIA GRAS PUJOL

Responsable de l'àrea de dret immobiliari.


Advocada especialista en dret bancari (clàusules abusives, préstecs hipotecaris i clàusules sòl), en reclamació de danys i perjudicis per responsabilitat civil, processos d'incapacitació i herències. Especialitzada en divorcis, pensió d'aliments, guarda i custòdia.REBECA GARCÍA FRÍAS

Responsable de l'àrea de família i penal.

Auditor, Censor Jurat de Comptes, Diplomat en Empresarials i Expert Comptable. Coordina els àmbits de: fiscal (IVA, IRPF i Impost de societats), comptable (comptes anuals i llibres comptables) i financer (planificació economico-financera, anàlisi d'estats financers i cerca de fonts de finançament).

MIQUEL ÀNGEL CORBERÓ

Responsable de l'àrea fiscal i comptable.

QUÈ OFERIM?

SERVEIS


ASSESSORAMENT

PIMES


DRET

BANCARI

ARRENDAMENTS


INTERNACIONAL

FAMÍLIA


FISCAL

COMPTABLE 


Solutia Advocats

CONTACTE

Bufet d’advocats que ofereix assessorament jurídic i económico financer per a empreses i particulars.

C/ Roger de Llúria, 86 1º 1ª
08009, Barcelona

93 457 55 01

m.garcia@solutiaadvocats.com

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16 a 19h.
Contacti’ns i farem tot el possible per adaptar-nos a la seva disponibilitat.

Per poder oferir-li un servei personalitzat
serà necessari concertar cita prèvia amb els nostres advocats.

m.garcia@solutiaadvocats.com

93 457 55 01